Академичната програма на MikroTik е предназначена за образователни институции като университети, професионални гимназии, колежи и други професионални учебни заведения. Програмата цели развитие на знанията и уменията на студентите в областта на компютърните мрежи чрез използване на MikroTik хардуерно оборудване и софтуерно осигуряване.

 

MikroTik академията към Технически университет – Варна е основана през 2017 година и обучава студенти от специалност „Информационни и комуникационни технологии“ в съответствие със сертификационната програма MikroTik Certifed Network Associate (MTCNA). По време на MTCNA сертификационното обучение студентите сe запознават с операционната система RouterOS и хардуерните RouterBOARD продукти, и извършват базови конфигурации, управление, и отстраняване на неизправности в мрежова инфраструктура, изградена чрез MikroTik оборудване. Учебната програма е разпределена в следните модули:

  • Модул 1 Въведение
  • Модул 2 Управление на мрежата (инструменти, DHCP, ARP, поддръжка)
  • Модул 3 Мост и комутатор
  • Модул 4 Маршрутизация
  • Модул 5 Безжични мрежи
  • Модул 6 Защитни стени
  • Модул 7 Качество на обслужването (QoS)
  • Модул 8 VPN тунели

Всеки модул е подкрепен с лабораторно упражнение, включващо разнообразни задачи. За изпълнението на упражненията, студентите разполагат с маршрутизатори RB941-2nD, RB951Ui-2HnD, RB3011UiAS-RM и RB750Gr3. Детайлна информация за съдържанието на учебните модули може да бъде намерена ТУКПраво на обучение имат както студентите от редовно обучение, така и студентите от задочно обучение, като не се изискват допълнителни такси. Часовете, свързани с обучението в мрежовата академия, могат да бъдат посещавани само от студенти с активни студентски права, изучаващи съответните дисциплини в областта на компютърните мрежи и интернет технологиите. 

При завършването на обучението, студентите имат право на явяване на сертификационен изпит за получаване на международно признат MTCNA сертификат с давност от три години. Изпитът е в електронен формат на английски език, като минималният резултат за успешно полагане е 60%. Освен сертификата, студентите получават и RouterOS лиценз ниво 4.