Форма на обучение: Редовна (4 години) / Задочна (5 години)

Семестриална такса: Редовна 375 лева / Задочна 300 лева