Учебен план – редовно обучение

Учебен план – задочно обучение