Дати за редовна и поправителна изпитни сесии

със студентите от спец. ТКМТ (кат. КТТ)

летен семестър на уч. 2023/2024г.

редовно обучение

Дисциплина: Видео технологии:

Преподавател: гл. ас. д-р Борис Николов

Редовна сесия: 14.06.2024, 13:30 ч., 605Е

Поправителна сесия: 26.06.2024, 09:00, 605Е

Дисциплина: „Мрежова сигурност – проект“:

Преподавател: гл. ас. д-р Мартин Иванов

Поправителна сесия: 26.06.2024 от 09.00ч., 411Е

Дисциплина: „Мрежова сигурност“:

Преподавател: доц. Борислав Найденов

Редовна сесия: 18.06.2024 от 10.00ч., 312Е

Поправителна сесия: 25.06.2024 от 10.00ч., 312Е

Дисциплина: „Глобални информационни мрежи“:

Преподавател: проф. Розалина Димова

Поправителна сесия: 25.06.2024 от 9.00ч., 401Е

Дисциплина: „Телекомуникационни мрежи“:

Преподавател: проф. Розалина Димова

Редовна сесия: 04.06.2024 от 9.30ч., 401Е

Поправителна сесия: 25.06.2024 от 9.00ч., 401Е

Дисциплина: „Сензорни мрежи“:

Преподавател: проф. Валентина Маркова

Редовна сесия: 10.06.2024 от 9.00ч., 407Е

Поправителна сесия: 25.06.2024 от 9.00ч., 407Е

Дисциплина: „Комуникационни и Интернет технологии“:

Преподавател: гл. ас. д-р  Мартин Иванов

Редовна сесия: 07.06.2024 от 13.00ч., 411Е

Поправителна сесия: 26.06.2024 от 9.00ч., 411Е

Дисциплина: „Облачни технологии“:

Преподавател: гл. ас. д-р Севдалина Георгиева

Поправителна сесия: 26.06.2024 от 10.00ч., 116НУК

Разпис – летен семестър

редовно обучение

Разпис – летен семестър

задочно обучение