Технически университет във Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание.

 

Новото висше учебно заведение трябва да осигури инженери за корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България индустриални комплекси в областта на химията, корабостроенето и кораборемонта, двигателостроенето, транспорта, електроенергетиката, електрониката и съобщенията.

МЕИ-Варна

Първоначално университетът се създава под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ-Варна) с три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен. Първият прием на студенти в МЕИ-Варна е през учебната 1963/64 г. по следните специалности: Двигатели с вътрешно горене, Корабни машини и механизми, Корабостроене, Технология на машиностроенето, Електрически машини и апарати, Радиотехника, Далекосъобщителна техника, Автоматика и телемеханика и Автоматизация на производството.

Със създаването на МЕИ-Варна на практика е възстановен Техническият факултет към Държавния университет „Свети Кирил Славянобългарски“ гр. Варна, официално отворил врати на 18 август 1945 г. Техническият факултет е имал следните отдели: машиностроителен, корабостроителен, електротехнически, строително-архитектурен и индустриална химия.

С промените в обществено-политическия живот в България през този период, факултетът, както и университетът, претърпяват значителни реформи. Така през 1958 г. се дипломират последните инженери-корабостроители, обучавани в Техническия факултет.

Първите преподаватели в МЕИ-Варна само допреди няколко години са обучавали студенти в Техническия факултет или са негови възпитаници. Заради това се смята, че МЕИ-Варна е правоприемник на Техническия факултет към Варненския държавен университет.

 

 

Технически университет-Варна

През годините на своето съществуване МЕИ-Варна от малък институт, подготвящ инженерни кадри с регионално значение, се превръща в Технически университет с национално значение, провеждащ обучение на студенти по 23 специалности. За 40-годишния период на дейност на ТУ-Варна са дипломирани 28976 специалисти с висше образование в областта на „Технически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Социални, стопански и правни науки“ и „Педагогически науки в направление Техника и технологии“.

 

50 години ТУ-Варна

През 2012 г. нашият университет чества своята 50-годишнина. Честванията на юбилея ще продължат през цялата година, а кулминацията на тържествата ще бъде от 4 до 9 октомври. Към страницата на Юбилея »

 

Кампус

В настоящия момент ТУ-Варна разполага с пасивен сграден фонд с разгъната застроена площ от 67542 кв. м. Всички сгради на университета са сравнително нови – построени са след 1968 г.

Университетът разполага с 3 студентски общежития с 1450 места и 2 студентски стола. Студентските общежития се намират на разстояние приблизително 750 м от сградите на университета.

Компактното разположение на университета, общежитията и стола създава благоприятни условия за живот и работа на студентите.

Университетът разполага със съвременна спортна база: спортна зала, фитнес център, зала за тенис на маса, шахклуб и открити спортни съоръжения (футболно, 2 баскетболни и 2 волейболни игрища).

 

 

В настоящия момент структурата на ТУ-Варна включва 4 факултета и 2 колежа и един департамент:

  • Машинно-технологичен факултет
  • Корабостроителен факултет
  • Електротехнически факултет
  • Факултет по изчислителна техника и автоматизация
  • Колеж в структурата на ТУ – Варна
  • Добруджански технологичен колеж
 • Департамен МФЕО