Автоматизирано проектиране
доц. д-р ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА МАРКОВА       бак.

Автоматизирано проектиране в комуникациите
доц. д-р ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА МАРКОВА       бак.

Антени и микровълнова техника 
доц. ас. д-р ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КАМБУРОВ    бак.

Антени и микровълнови устройства в мобилните комуникации 
доц. ас. д-р ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КАМБУРОВ    бак.

Видеотехнологии 
гл. ас. д-р БОРИС НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ        бак.

Глобални информационни мрежи       
проф. д-р РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА   маг.

Електромагнитна съвместимост     
гл. ас. д-р ГЕОРГИ ЦАНЕВ ЧЕРВЕНКОВ          бак.

Електромагнитна съвместимост в мобилните комуникации      
гл. ас. д-р ГЕОРГИ ЦАНЕВ ЧЕРВЕНКОВ          бак.

Импулсни и цифрови устройства 
доц. д-р БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ  бак.

Импулсни и цифрови устройства
гл. ас. д-р ПЛАМЕН ЙОРГОВ СТОЯНОВ         бак.

Инженерни мрежи за комуникации 
доц. д-р БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ  бак.

Кабелни съобщителни линии              
доц. д-р ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА МАРКОВА       бак.

Кабелни съобщителни линии     
ас. д-р СТЕЛА САВОВА КОСТАДИНОВА         бак.

Кодиране и компресия на информацията
доц. д-р НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОСТОВ          бак.

Компютърни комуникационни и Интернет технологии          
ас. д-р МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ       бак.

Компютърни комуникационни системи и Интернет технологии 
ас. д-р МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ       бак.

Компютърно моделиране в комуникациите   
доц. д-р НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОСТОВ          бак.

Компютърно моделиране на комуникационни системи        
доц. д-р НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОСТОВ          бак.

Комуникационна техника               
проф. д-р РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА   бак.

Комуникационни вериги    
доц. д-р ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА МАРКОВА       бак.

Комутация и мултиплексиране в телекомуникациите – проект  
проф. д-р РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА   бак.

Комутация и мултиплексиране в телекомуникациите 
проф. д-р РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА   бак.

Комутация, мултиплексиране и Интернет мрежи  
проф. д-р РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА   бак.

Микровълнови и оптични комуникационни системи
гл. ас. д-р ГЕОРГИ ЦАНЕВ ЧЕРВЕНКОВ          маг.

Микровълнови и оптични комуникационни системи          
доц. ас. д-р ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КАМБУРОВ    маг.

Микропроцесорна техника
гл. ас. д-р ПЛАМЕН ЙОРГОВ СТОЯНОВ         бак.

Моделиране на комуникационни стандарти         
доц. д-р НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОСТОВ          маг.

Оптоелектроника и лазерна техника
доц. ас. д-р ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КАМБУРОВ    бак.

Оптоелектроника и оптични комуникации  
доц. ас. д-р ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КАМБУРОВ    бак.

Предаване на данни в комуникационни мрежи 
доц. д-р БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ  маг.

Предаване на данни и компютърни комуникации  
доц. д-р БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ  бак.

Приложна електродинамика и електромагнитна съвместимост
гл. ас. д-р ГЕОРГИ ЦАНЕВ ЧЕРВЕНКОВ          бак.

Радиовълни и радиолинии
гл. ас. д-р ГЕОРГИ ЦАНЕВ ЧЕРВЕНКОВ          бак.

Радиовълни и радиолинии в мобилните комуникации    
гл. ас. д-р ГЕОРГИ ЦАНЕВ ЧЕРВЕНКОВ          бак.

Радионавигация и радиолокация 
доц. д-р БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ  бак.

Радиорелейни и спътникови комуникации
доц. д-р БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ  бак.

Сигнали и системи 
доц. д-р НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОСТОВ          бак.

Системи за събиране на данни
доц. д-р ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА МАРКОВА       маг.

Спътникови комуникации 
доц. д-р БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ  бак.

Телекомуникационни мрежи          
проф. д-р РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА   бак.

Телекомуникационни мрежи и системи     
проф. д-р РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА   бак.

Телефонометрични и оптични измервания 
доц. д-р ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА МАРКОВА       бак.

Теория на информацията и сигналите 
доц. д-р НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОСТОВ          бак.

Терминални комуникационни устройства 
доц. д-р БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ  бак.

Терминални комуникационни устройства         
доц. д-р ТОДОРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА  бак.

Терминални устройства и мобилни приложения     
доц. д-р БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ  бак.

Терминални устройства и мобилни приложения  
доц. д-р ТОДОРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА  бак.

Цифрова обработка на сигнали 
доц. д-р НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КОСТОВ          бак.

Цифрова обработка на сигнали   
проф. д-р РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА   бак.

Цифрова схемотехника       
гл. ас. д-р ПЛАМЕН ЙОРГОВ СТОЯНОВ         бак.

Цифрови комутационни системи и телетрафик
доц. д-р ТОДОРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА  бак.

Цифрови преносни системи 
проф. д-р РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА

Проектиране и надежност на комуникационна апаратура 

Специализирани компютърни захранвания

Информационни системи за събиране на данни