Библиотеката при ТУ – Варна функционира от учебната 1963/64 година. Тя е най-голямата научно-техническа библиотека в Североизточна България.
Разположена е на І етаж на Нов учебен корпус на площ от около 2000 м2.
Фондът на библиотеката наброява около 200 000 тома – научна и учебна литература, периодика, електронни носители на информация и др.материали и е на разположение на читателите в Заемна служба и в читалните зали. УБ е свързанa с библиотеките на други университети в България и предоставя електронен достъп до каталози, електронни издания, междубиблиотечно заемане на книги.

 

 

Университетската Библиотека, като културен център, ежегодно организира изложби на специализирана литература. Интересът към тях е традиционно висок. Те дават възможност за комплектуване на нови заглавия със съдействието на преподавателите. Студенти от спец. ИД излагат свои произведения в залите на библиотеката, като най-добрите се награждават по време на Майските тържества.
Книжното богатство на Университетската Библиотека наброява около 200000 тома. То е на разположение на нейните читатели – студенти, преподаватели, учени и потребители от страната и чужбина.

 

 

Заемна служба

 
 

Тук се извършва:
•регистриране  на читателите

•издаване на  читателски карти за библиотеката

•търсене в традиционните и електронните каталози

•заемане на  учебници и учебни помагала за домаКнигите са подредени по нарастване на сигнатурите, като за всеки стелаж е спазено правилото “отдолу- нагоре” и “отляво-надясно”.

  
 
 

Студентска читалня

 

Има  40  компютърни места за търсене на информация в Интернет и в базите данни. При посещение в читалнята студентите  представят студентска книжка с  регистрация от УБ за съответната учебна година или библиотечна читателска карта.Фондът на читалнята е подреден по области на знанието. Включва научна, учебна и справочна литература (енциклопедии, речници, атласи, дисертации, издания на електронен носител – самостоятелни или към книги).

 

 

Услуги

 

  • Ползване на библиотечни документи в читалните на УБ
  • Заемане на библиотечни документи за дома
  •  Достъп до Online бази данни
  • Справочно-библиографско и информационно обслужване
  •  Междубиблиотечно заемане
  • Достъп до Интернет
  • Online търсене

Работно време

Читални
от понеделник до петък
9.00 – 16.00
Заемна служба
от понеделник до петък
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00