Изпратете ни запитване

 

 

 

Катедра „Комуникационна техника и технологии“

Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Технически Университет – Варна
Студентска 1
Варна, 9010

e-mail адрес: ktt@tu-varna.bg

Тел: +359 +52 383367  Ръководител катедра: доц. д-р инц. Николай Костов

Тел: +359+ 52 383517 Секретар:  Христина Минкова Ганчева

Тел: 052/ 383 227  Фронт офис: инж. Румяна Димитрова