Изпратете ни запитване

 

 

 

Катедра „Комуникационна техника и технологии“

Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Технически Университет – Варна
Студентска 1
Варна, 9010

e-mail адрес: ktt@tu-varna.bg

Ръководител катедра (кабинет 503Е):

доц. д-р инж. Николай КостовТел: +359 52 383 367 

Секретар (кабинет 504Е): 

Христина Минкова Ганчева, Тел: +359 52 383 517

 Експерт ТИС (Фронт офис, кабинет 105НУК):

 Дилиана Петрова, Тел: +359 52 383 212